Vervoer

Dagelijks gaan we op weg naar ons werk, voor onze boodschappen of voor vrijetijdsbesteding. Om ons te kunnen verplaatsen per auto, trein of bus is energie en ruimte nodig. De verbranding van fossiele brandstoffen om deze verplaatsing mogelijk te maken, zijn een belangrijke bron van CO2- uitstoot.

Het aandeel vervoer van onze voetafdruk is verantwoordelijk voor zo’n 8% van onze totale voetafdruk.

Tips om deze voetafdrukken te verlagen:

  • Pas Het Nieuwe Rijden toe.
  • Kies voor schoner vervoer
  • Ga fietsen: handig, goedkoop, schoon en goed voor de lijn.